Tor
18.10
11:00

Kongress i Åbo

Välkommen med att delta i Finlands Svenska Socialförbundets rf kongress 18–19.8 i Åbo!
Fre
26.10
12:15

Våga se och bemöta våld

Seminarium: Våga se och bemöta våld som medmänniska och professionellt
Yrkeshögskola Novia