Barnskyddsdag

08 Mars 2016 kl. 08.15–16.15

PROGRAM i pdf-format

Under studiedagen i Vasa får vi höra sakkunniga inom sina områden föreläsa om aktuella frågor inom barnskyddet. Specialister från olika branscher kan mötas och diskutera både i och utanför salen.
Om ni funderar över något särskilt gällande barnskydd kan ni gärna på förhand skicka frågor till vik. specialsakkunnig Emma-Lena Lybäck per e-post kansli@fssf.fi så kan dessa frågor diskuteras och besvaras på studiedagen.
Studiedagen kostar 80 euro per person. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe med dopp. Deltagaravgiften faktureras. Bindande anmälan senast 26.2.2016 till vik. specialsakkunnig Emma-Lena Lybäck, e-post: kansli@fssf.fi eller tfn 050 553 3685. Meddela i samband med anmälan faktureringadress och eventuella specialdieter. Vid avbokning efter 26.2.2016 debiteras en avgift på 40 euro. Tilläggsuppgifter om studiedagen ges vid behov av Lybäck.

PROGRAM

8.15 - 8.45 Anmälning, kaffe och fri diskussion
8.45 - 9.00 Studiedagen öppnas av dagens ordförande Minna Lönnbäck, servicechef Social– och hälsovård i Karleby / Familjestödservice
9.00 - 11.15 Eva Gottberg
Vad innebär den nya socialvårdslagen?
Ändringarna i barnskyddslagen i praktiken
Utmaningar i det praktiska arbetet

11.15 - 12.15 LUNCH (Café Ramona, Novia)
12.15 - 13.30 Jan-Erik Salo (45 min) + Kommentaranförande av Kristian Dahl, regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (30 min) Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller begränsning av kontakter och andra begränsningar i vård utom hemmet
13.30 - 14.30 Tove Lindell
Vad innehåller förvaltningsklagan?
14.30 - 15.00 Paus (30 min.), kaffe med dopp
15.00 - 15.45 Jan-Erik Salo Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller ersättning av kostnader för ordnande av barnskydd
15.45 - 16.15 Minna Lönnbäck Nya arbetsmetoder i barnskyddsarbetet
 


Plats
YH Novia
Seriegatan 2
65100 Vasa