Finlands Svenska Socialförbund rf, Socialförbundet eller FSSF (alla användbara namnversioner) har sedan år 1928 fungerat som en intresseorganisation för personer som verkar inom socialvården - och i stor utsträckning inom hälsovården - i Finland. Vi vill arbeta för en mänsklig utveckling av samhället och arbetsförhållandena, speciellt inom social- och hälsovården i Svenskfinland. För att uppnå detta mål samarbetar förbundet också med andra organisationer och offentliga institutioner på såväl nationell nivå som i Norden, bl.a. genom att delta i byggandet av kunskapsnätverk inom sektorerna.

Mer information om förbundets verksamhet med mera hittar du under flikarna ovan. För ytterligare uppgifter kan du kontakta verksamhetsledaren eller någon i styrelsen.

Vill du bli medlem i förbundet? Läs här om medlemsförmåner m.m., samt om hur du går tillväga för att bli medlem.

_____________________________________________________________________________________________________

NYHETER

Förbundet har ny adress. Den nya adressen är Finlands Svenska Socialförbund / Eva Juslin, Vindpusten 2  21600 Pargas. 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

VÄLKOMMEN MED I GEMENSKAPEN OCH ARBETET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN I SVENSKFINLAND!

 

      Juridiskt ombud.

 

 

FSSF finns även på Facebook och Twitter