Kommunalvalet 2021

Kommunerna ansvarar också i fortsättningen för basservicen och förebyggande arbete inom den sociala sektorn,  oberoende av om social- och hälsovårdsreformen (SOTE) genomförs enligt regeringen planer eller inte. Exempel på viktiga uppgifter som kommunen ansvarar för är dagvård, förskola, skola och förebyggande socialt arbete, samt tillgängliga och anpassade miljöer och information för äldre och minoriteter, såsom invandrare och personer med olika funktionsnedsättning.

Finlands svenska socialförbund sänder här ett SOS inför kommunalvalet och till de nyvalda när de inleder sitt mandat! 

 

S amarbete främjar utvecklingen av sociala sektorn.

O anade möjligheter när framtidens kommuner formas under nästa period. 

S ociala sektorn visar vägen.

 

 

 


Sker i förbundet 2021

Beredelser inför årmsötet år 2021
 

HFD tolkar lagen allt snävare och de minnessjuka drabbas

 
Förbundsordförande Ulrika Krook ifrågasätter (24.3.2021) Högsta förvaltningsdomstolens linjedragningar där minnessjuka också måste ha en fysisk funktionsnedsättning för att få färdtjänst.
 
 
 

Kommunerna räknar vid tidsbokning med att äldre har en närstående 

Digitala lösningar ooch en nära släkting är delar av systemet vid tidsbokning för vaccineringen. Förbundsordförande lyftr fram utmaningarna med att å alla över 80 år.
(11.3.2021) 


Färdtjänst- hur är det med rättsäkerheten?

Enligt Ulrika Krook får olika kriterierna konsekvenser och det gör att det blir väldigt ojämlikt i vårt land.

Förbundsordförande Ulrika Krook har av svenska yle intervjuats 24.2.2021  i färdtjänst frågan. Det är helhetsbedömningen som ska avgöra om personer kan få färdtjänst eller inte. Men att dra gränsen mellan normalt åldrande och gravt funktionshinder är svårt. Det är svårt också för oss jurister som har lång erfarenhet av den här sektorn säger Ulrika Krook.

Krook poängterar också att någonstans brister rättssäkerheten då inte kunden Ethel och hennes närstående hörts gällande detta avgörande beslutsunderlag före beslutet tagits.

 

 

 

 

******

******

Hände i förbundet 2020

SO och TE ska vara i balans!

Det gäller att i utvecklingsarbetet ta tillvara Ett foto på en datorskäm med rubrik sociala sektorn i morgon
de goda erfarenheterna från både den offentliga och den privata servicen. Det här lyfter Social- och hälsovårdsdirektör i Borgå Ann-Sofie Silvennoinen fram på Socialförbundets webbinarium om morgondagens sociala sektor i Finland. I samarbets- och i personaldiskussionerna är det viktigt att man öppnar begrepp som till exempel "god vård" och bemötande. 

 

Sociala sektor i Svenskfinland / Finland igår och i morgon

Vi diskuterar förändringar som under de senaste åren skett inom den sociala sektorn och vilka trender förekommer som inverkar på framtidens sociala sektor. 

 

PROGRAM
Webbinar: den 15.12.2020 kl 13-15
Trender och tecken i utvecklingen av sociala sektorn

Sociala sektorns framtid

Ylva Krokfors
- sättet att tala om offentliga sektorn måste förändras
- trender och synliga tecken i forskningen gällande sociala sektorn 
Ann-Sofie Silvennoinen
- synliga tecken på utvecklingslinjer inom sociala sektorn (med exempel på åldringsvården och tjänster inom handikappservicen)
Sonja Londen
- medlemmarnas åsikter gällande förbundets framtid (medlemsenkät resultat)
Ulrika Krook
- sammanfattning och vad tar vi med oss i processen att utveckla förbundet

Inledarna: 

Ylva Krokfors: Doktorand i samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet och Sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik på Invalidförbundet rf
Ann-Sofie Silvennoinen: Social- och hälsovårdsdirektör i Borgå
Ulrika Krook: Socialrättslärare, jur.mag., VH. Förbundsordförande för Finlands svenska socialförbund rf
Sonja Londen: Verksamhetsledare för Finlands svenska socialförbund rf

 

Tidpunkt:
Eftermiddagskaffe - tisdag 15.12.2020 klockan 13-15

Plats: online 

En anmälan krävs för att vi ska kunna skicka dig en länk för inloggning.

 

 

inhiberades:

Webbinar; den 8.12.2020 kl 9-11
Förändringar som skett inom sociala sektorn


Märkbara förändringar under de senaste åren inom den sociala sektorn.

Ylva Krokfors:
- vi diskuterar förändringar som skett under de senaste åren inom den sociala sektorn
Deltagarna beskriver:
- följande förändringar har skett inom den social sektorn
Sonja Londen:
- vad säger våra medlemmar om förbundet idag (medlemsenkät resultat)
Ulrika Krook:
- Sammanfattning och förändringar inom Finlands svenska socialförbund

****************************

*****************************************

**************************************************

 

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1 /2020
- flytt av årsmötet 2020

Medlemsbrev 2 /2020
- vi når inte alla medlemmar just nu
- förbundets årsmöte 2020
- medlemsavgift 2020
- plock i händelser på annat håll

Medlemsbrev 3/2020
- Webbinarium
- Medlemsenkät

 

Utlåtanden

25.9.2020: Förbundet har lämnat ett utlåtande gällande Sote-reformen.

 

 

Förbundets årsmöte.

MÖTESKALLELSE
Finlands Svenska Socialförbundets medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 13 oktober 2020 klockan 12:00-14:00. Mötet hålls på distans. Mötet skulle ursprungligen ha hållits i april, men sköts fram på grund av coronapandemin.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och vi inleder en diskussion om ändring av stadgarna.

Anmäl dig senast måndagen den 12 oktober. En länk skickas per epost till anmälda.

Föreningar som är medlemmar representeras av en (1) person med fullmakt.
Fullmakter skickas in på förhand till kansli@fssf.fi

Välkomna med på möte!

Helsingfors den 30 september 2020
Ulrika Krook          Sonja Londen
Ordförande            Verksamhetsledare

 

 

SEMINARIUM: Vad behöver vi ta med i våra utlåtanden till  lagförslaget till vårdlandskap?

PROGRAM

Soc&Kom och Socialförbundet bjuder in till diskussion om och reflekteringar kring lagförslaget till vårdlandskap (SOTE-lagförslaget).

Kom och få stöd och nya infallsvinklar på vad som behöver eller kan tas med i ert utlåtande till SOTE-förlaget med tyngdpunkt på den sociala sektorn med en svensk- samt tvåspråkig infallsvinkel. Inledningsvis hör vi Sami Uotinen, ledande jurist, social- och hälsovårdsteamet, Finlands Kommunförbund rf därefter förberedda kommentarer av Soc&Kom:s rektor professor Johan Bärlund och Samfundet Folkhälsans VD Georg Henrik Wrede.

Datum: Måndag 7.9.2020 kl.10-12

Arrangör: Finlands Svenska Socialförbund och Soc&Kom/ Helsingfors universitet

Plats: Zoom

Diskussionen genomförs digitalt via Zoom. Länk kommer att skickas ut till deltagarna

Anmälan: Kontaktchef Robert Runeberg, robert.runeberg@helsinki.fi senast måndag 7.9 kl.8.30

Förfrågningar: Kontaktchef Robert Runeberg, robert.runeberg@helsinki.fi och Socialförbundet kansli@fssf.fi

 

Vi önskar aktivt deltagande från deltagarna. För att vi ska få en givande diskussion ombeds deltagarna att bekanta sig med lagförslaget före diskussionen, eftersom vi koncentrerar oss på konkreta förslag och noteringar framom allmän diskussion. Diskussionen är ett tillfälle där deltagare från olika aktörer och infallsvinklar på några timmar effektivt behandlar delar av lagförslaget och lyfter fram väsentliga och centrala förbättringsförslag samt kommentarer som behövs i den fortsatta processen. Diskussionen kommer också att användas som underlag när arrangörerna utarbetar sina respektive utlåtanden.

 

Frågor som vi närmare fördjupar oss i under diskussionen: Hur kan den sociala sektorns roll stärkas? Hur ser det ut för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom det sociala området, inklusive den svenskspråkiga? Vilka förbättringar eller tillägg behövs för att den sociala sektorns expertis, utbildning och forskning samt erfarenhet kommer att utnyttjas och används på ett förnuftigt och effektivt sätt också efter reformen? Ser det ut som om rollen för de som arbetar på svenska och tvåspråkigt både på organisations- och produktionssidan  kan förändras, vilka följder kan det leda till och är det något som behöver beaktas i den fortsatta processen?

Informationen i pdf-format.

 

 

 

ÖVRIGT AKTUELLA ÄRENDEN INOM FÖRBUNDET

Utveckling av organisationen:

Förbundets styrelse har påbörjat en process med att ta sig an vissa delar av förbundets verksamhet,bl.a. Administrationsprocesserna i förbundet, medlemsärdenden, förbundets roll och uppgifter (utbildning) samt kommunikationsplan. Med andra ord väldigt grundläggande kartläggning av förbundets verksamhet.  

______________________________________________________________________________________________________

Finlands svenska socialförbund rf