Finlands Svenska Socialförbund rf, Socialförbundet eller FSSF (alla användbara namnversioner) har sedan år 1928 fungerat som en intresseorganisation för personer som verkar inom socialvården - och i stor utsträckning inom hälsovården - i Finland. Vi vill arbeta för en mänsklig utveckling av samhället och arbetsförhållandena, speciellt inom social- och hälsovården i Svenskfinland. För att uppnå detta mål samarbetar förbundet också med andra organisationer och offentliga institutioner på såväl nationell nivå som i Norden, bl.a. genom att delta i byggandet av kunskapsnätverk inom sektorerna.

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

VÄLKOMMEN MED I GEMENSKAPEN OCH ARBETET FÖR EN FUNGERANDE SOCIALVÅRD PÅ SVENSKA I FINLAND!

 

FSSF finns även på Facebook och Twitter