NOTERAT


SOSTE informerar (April 2021):
Vårdreformen revolutionerar finländarnas social- och hälsovård. Som en följd av reformen måste social- och hälsovårdsorganisationerna på ett nytt sätt säkra sin plats i en föränderlig omgivning.

SOSTEs och de regionala samarbetspartnernas projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” arbetar för att organisationerna säkrar sin plats som stöttepelare för människors delaktighet, hälsa och välfärd i Finland efter vårdreformen.

Mera information om projektet och kontaktuppgifter till projektets anställda finns på SOSTEs svenska webbsidor

 

 


 

SOSTE (7.1.2021):
Finland tar över ordförandeklubban för Nordiska rådet 2021

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 och detta år firar dessutom rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är ”Norden, tillsammans”. I ordförandeskapsprogrammet lyfter man fram följande teman: ett grönt Norden, ett socialt hållbart Norden och ett konkurrenskraftigt Norden.

Läs mera

SO och TE ska vara i balans!

Det gäller att i utvecklingsarbetet ta tillvara de goda erfarenheterna från både den offentliga och den privata servicen. Det här lyfter Social- och hälsovårdsdirektör i Borgå Ann-Sofie Silvennoinen fram på Socialförbundets webbinarium om morgondagens sociala sektor i Finland. I samarbets- och i personaldiskussionerna är det viktigt att man öppnar begrepp som till exempel "god vård" och bemötande. Vi fick ta del av goda exempel på hur Borgå stad satsat på utveckling av Social- och hälsovård. Samtidigt var webbiniariet en god start på vår -förbundets - egen utvecking, där vi bygger upp värdefulla nätverk på svenska med stark koppling också i det tvåspråkiga.

 

 

*******************************************************************************************************

 

Socialförbundet lotsas av Ulrika Krook                  Förbundsordförande

Årsmötet 2020 återvalde Ulrika Krook att lotsa förbundet mot nya utmaningar. Mötet arrangerades på distand den 13 oktober 2020. Krook är universitetslärare på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

På föreningens årsmöte 2019 beslöts att medlemsavgifterna halveras för innevarande verksamhetsår 2020 och återgår till höjd medlemsavgift år 2021. På årsmötet 2021 kommer vi även att föra en allmän diskussion om medlemsavgiftens betydelse för förbundets verksamhet.

Allmänt konstaterades att stadgarna är i behov av förnyelse att det framgår tydligt och klart att förbundet är en ideell förening. Dessutom skulle det vara viktigt att i stadgarna nämna hybrid-möjligheter vad gäller verksamhets- och mötesform (e-postmöte och möjligt med deltagande på distans). Årsmötet beslöt att en beredning görs till årsmötet 2021 med förslag på förändringar i förbundets stadga. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

VÄLKOMMEN MED I GEMENSKAPEN !

 

Vårt arbete stöds av: 

Föreningen Konstsamfundet

Svenska kulturfonden

Stiftelsen Tre Smeder sr

 
FSSF finns även på Facebook och Twitter