Finlands Svenska Socialförbund rf, Socialförbundet eller FSSF (alla användbara namnversioner) har sedan år 1928 fungerat som en intresseorganisation för personer som verkar inom socialvården - och i stor utsträckning inom hälsovården - i Finland. Vi vill arbeta för en mänsklig utveckling av samhället och arbetsförhållandena, speciellt inom social- och hälsovården i Svenskfinland. För att uppnå detta mål samarbetar förbundet också med andra organisationer och offentliga institutioner på såväl nationell nivå som i Norden, bl.a. genom att delta i byggandet av kunskapsnätverk inom sektorerna.

Mer information om förbundets verksamhet med mera hittar du under flikarna ovan. För ytterligare uppgifter kan du kontakta verksamhetsledaren eller någon i styrelsen.

Vill du bli medlem i förbundet? Läs här om medlemsförmåner m.m., samt om hur du går tillväga för att bli medlem.

________________________________________________________________________________

NYHETER

ÅRSMÖTESKALLELSE 

Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund r.f kallas till ordinarie årsmöte den 2 maj kl. 16.30. Plats, SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

Förutom stadgeenliga ärenden behandlas även ett förslag att upplösa föreningen.

Ha en fortsatt fin vår!

Hälsningar,
Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande för Finlands svenska socialförbund r.f.
Barnskyddsarbetare i Esbo stad
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi
tel:040 709 0390

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seminarium: Våga se och bemöta våld som medmänniska och professionellt

Välkommen till seminariet ”Våga se och bemöta våld som medmänniska och professionellt”den 26 oktober kl. 12.15 vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa, Wolffskavägen 31.

Finlands Svenska Socialförbund rf vill öka medvetenheten om Huskurage och göra metoden känd i Finland.

Seminariet vill också belysa den finländska brottsofferjourens arbete och brottsbekämpningen då det gäller övergrepp mot barn.

Peter Svensson (Huskurage), Jutta Store (äldre kriminalkonstapel) och Sari Somppi (Brottsofferjouren) föreläser.
 

PROGRAM
12.15 Inledning

12.20 Peter Svensson: Hur kom Huskurage till?

13.20 Jutta Store, äldre kriminalkonstapel: Hur identifierar man våld eller övergrepp som riktar sig mot barn: brottsutredningsprocessen

14.15 Paus/ frukt och kaffe

14.30 Peter SvenssonHur arbetar man med män i machokultur för att förebygga våld och sexuellt våld?

15.30 Sari Somppi, regionsdirektör vid Västra Finlands brottsofferjour: Brottsofferjourens arbete

16.15 Avslutning

Seminariet kostar 20 euro. Medlemmarna i Finland Svenska Socialförbund deltar gratis.
Sista anmälningsdagen är 24.10, via formuläret tinyurl.com/fssf2610
(du kan bli medlem via formuläret)

Ifall du har frågor, kontakta kansli@fssf.fi eller ring 050-5169242

Välkommen!


KONGRESS 2018

Framtiden är här - Visioner för socialvården i Finland
Välkommen med att delta i Finlands svenska socialförbundets rf kongress
18.10 i Åbo

Under kongressens gång får vi ta del av intressanta föreläsningar omstrukturerad dokumentering inom socialvården, mångprofessionell utbildning inom social- och hälsovård, samt tankar och konkreta övningar kring kommunikation och vad som utspelar sig mellan könen.

Anmälningar till kongressen tas emot av Muluken Cederborg på kansli@fssf.fi eller per tfn 0505169242

-------------------------------------------------------------------------------------------–----------- UTBILDNING

Torsdag 18.10

11.00 Lunch (till självkostnadspris) Hus Lindman, Biskopsgatan 15

12.00 Välkomstord
Anna Lena Karlsson-Finne, FssF r.f. ordförande

12.10 Mångprofessionell utbildning inom social- och hälsovård – erfarenheter från NoviaEva Juslin, avdelningschef, YH Novia

12.30 Health Campus Turku
Lena Nybond, Research Manager HCT

13.00 Strukturerad dokumentering inom socialvården

Johanna Wikgren-Roelofs, lektor vid YH Novia14.30 Kaffe (bekostas av FssF)

15.00 Manligt, Kvinnligt och Makt
Tankar och konkreta övningar kring kommunikation och vad som utspelar sig mellan könen
Sofia Törnqvist, TeM

Deltagande i utbildningsdagen kostar 50 e för icke medlemmar. Fssf:s medlemmar deltar gratis!

ANMÄLNINGAR till kongressen tas emot av Muluken Cederborg på kansli@fssf.fi
Anmäl dig senast lördagen den 3 oktober! Meddela om du är medlem i Fssf r.f. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ÅRSMÖTE 

Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till  ordinarie årsmöte fredagen  den 27.4 kl. 14.00 i Helsingfors, rum 101, SFV-huset (G18), Georgsgatan 18,våning 1.

Styrelsen

---------------------------------------------------------------

Kongressen 

Kongressen med temat Framtiden är här- Visioner för socialvården i Finland blir flyttad till hösten och nytt datum om den  meddelas inom kort.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Framtiden är här - Visioner för socialvården i Finland
Välkommen med att delta i Finlands svenska socialförbundets rf kongress 26-27.4 i Åbo
.

Under kongressens gång får vi ta del av intressanta föreläsningar om dokumentering inom socialvården, mångprofessionell utbildning inom social- och hälsovård, Projektet Kansakoulu, samt bli inspirerade av mentaltränaren Christoph Treier.

Nedan mer information om programmet, praktisk information och anmälan.

Finlands svenska socialförbund r.f:s kongress torsdag 26 – fredag 27.4 i Åbo

DAG 1  UTBILDNING

Plats: YH Novia, Henriksgatan 7 Åbo, auditorium 101

Program torsdagen den 26.4

11.00      Lunch (till självkostnadspris)
Hus Lindman, Biskopsgatan 15

12.00                     Välkomstord
Anna Lena Karlsson-Finne, FSSF r.f. ordförande

12.10                     Mångprofessionell utbildning inom social- och hälsovård – erfarenheter från Novia
Eva Juslin, avdelningschef, YH Novia

12.30                     Health Campus Turku
Lena Nybond, Research Manager HCT

13.00                     Dokumentering inom socialvården – Projektet Kansakoulu
Carita Blomström & Johanna Wikgren-Roelofs, lektorer vid YH Novia

14.30                     Kaffe (bekostas av FSSF)

15.00                     Manligt, Kvinnligt och Makt
Tankar och konkreta övningar kring kommunikation och vad som utspelar sig mellan könen
Sofia Törnqvist, TeM

DAG 2 TA HAND OM DIG SJÄLV FÖR ATT ORKA I JOBBET!

Finlands svenska socialförbund bjuder sina medlemmar på dagen!

Program fredagen den 27.4 på Hotell Caribia

8.00 - 8.45           Startar vi med ledd vattengymnastik

9.00 - 10.00        Intar vi en lång hotellfrukost tillsammans

10.15 - 11.30      Inspireras vi av Christoph Treier

11.45 - 12.30      Finlands svenska socialförbund r.f:s årsmöte med stadgeenliga ärenden

12.30 - 13.30      Lunch till självkostnadspris

13.30 – 15.00     Fssf:s strategiworkshop där vi skall jobba fram idéer om fortbildning och projekt för förbundet

Efter det åker vi hem utvilade och fyllda av inspiration! 

Deltagande i utbildningsdagen kostar 50€ för icke medlemmar. Fssf:s medlemmar deltar gratis!På kvällen äter vi buffémiddag tillsammans på Hotell Caribia som förbundet bjuder sina medlemmar.

Övernattningen sker på Hotell Caribia.

Övernattningen betalar deltagarna själva och den kostar i standardrum

1 personsrum 108€ €/rum/dygn

2-personersrum 128€ dvs 64€/person.

Rummet är försett med tv, säkerhetsfack samt badrockar för två vuxna. Caribias rikliga frukostbuffé ingår i rumspriset på hotellet och består av gröt, omelett, frukt, färskt bröd och många slags pålägg.

På den mångsidiga badavdelningen kan medlemmarna njuta av två stora pooler, där det finns bubbelområden och ström, djup 1,3 m och en liten bubbelpool, djup 1m. Konditionsbassängen är 16,7m lång, djup 1,30 m samt masserande vattenfall, grottor och vattenmassagepunkter. Mötesdeltagarna kan även njuta av rökbastuns lena värme.

Även de som inte övernattar på Caribia får tillgång för badavdelningen för det facila priset av 10€/person.

ANMÄLNINGAR TILL KONGRESSEN TAS EMOT AV CARITA BLOMSTRÖM carita.blomstrom@gmail.com

Anmäl dig senast söndagen den 25 mars!

Meddela om du är medlem i Fssf r.f. eller om du vill bli!

Meddela också om du deltar i båda eller bara ena dagen och om du behöver hotellrum!

 

________________________________________________________________________________

 

VÄLKOMMEN MED I GEMENSKAPEN OCH ARBETET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN I SVENSKFINLAND!

 

      Juridiskt ombud.

 

 

FSSF finns även på Facebook och Twitter