MÅL OCH VERKSAMHET

Förbundet arbetar för

  • att sammanföra svenskspråkiga personer verksamma inom det sociala området i Finland
  • att förbättra deras teoretiska och praktiska insikter inom det sociala området 
  • att gynna ett organiserat samarbete mellan olika sektorer, yrkesgrupper och förtroendevalda inom det sociala området (stadgarna § 2) 
  • samt att delta i samhällsbyggandet i frågor som berör det sociala området.

För att nå målen

  • ordnar vi kurser, seminarier och annan typ av utbildning på svenska i alla regioner i Svenskfinland, på eget initiativ eller på förslag från fältet
  • deltar vi i projekt och samarbetar med olika myndigheter och organisationer i frågor som anses ha betydelse för medlemskåren
  • förmedlar vi kontakter och arrangear studiebesök inom Norden
  • deltar vi i mässor och utställningar
  • gör vi uttalanden och avger utlåtanden i aktuella socialpolitiska frågor av särskild betydelse för Finlands svenskspråkiga befolkning.

 

Vårt arbete stöds av: 

Föreningen Konstsamfundet

Svenska kulturfonden

Stiftelsen Tre Smeder sr