ORGANISATION

FÖRBUNDSMÖTEN

Socialförbundets högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet som enligt de reviderade stadgarna skall hållas före utgången av april månad. Extra förbundsmöte kan hållas på kallelse av styrelsen eller då minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen anhåller om det.
 

STYRELSEN

Sammansättning år 2017:

  • ordförande Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla, ansvarig instruktör, tel. 040 7090390, annalena.karlsson-finne[@]pp.nic.fi
  • kassör Eva Juslin, Pargas, lektor, tel. 0505606597, eva.juslin[@]novia.fi
  • viceordförande Yvonne Holming, Korsnäs, socialdirektör, tel. 06 347 73 21, yvonne.holming[@]malax.fi
  • sekreterare Pia Furu, Kyrkslätt, , tel. 044 522 4571, furupia[@]gmail.com
  • Veronika Snellman, omsorgsdirektör, tel. 526601
  • Jörgen Pind, Raseborg,  Jorgen.pind49[@]gmail.com
  • Carita Blomström, Jakobstad, lektor, tel. 050 343 2668, carita.blomstrom[@]novia.fi

Du når förbundet på kansli[@]fssf.fi