ORGANISATION

Finlands Svenska Socialförbund rf, Socialförbundet eller FSSF (alla användbara namnversioner) har sedan år 1928 fungerat som en ideell - intresseorganisation för personer som verkar inom sociala sektorn - och "det sociala" inom hälsovården - i Finland. Vi vill arbeta för en mänsklig utveckling av samhället speciellt inom social- och hälsovården i Svenskfinland. För att uppnå detta mål samarbetar förbundet också med andra organisationer och offentliga institutioner på såväl nationell nivå som i Norden, bl.a. genom att delta i byggandet av kunskapsnätverk inom sektorerna.

 

Förbundet har under de senaste åren genomgått en märkbar förändring som påverkar verksamheten ännu idag. Förbundet hade under en lång tid en anställd som i augusti 2015 övergick i SOSTE Finlands Social och Hälsa rf som sakkunnig. Det ingick i avtalet en övergångsperiod. Den anställda använde 20 % av arbetstiden till och med 31.7.2016 för förbundets verksamhet, vilket innebar 1 dag/vecka. Förändringsprocessen förändrade situationen märkbart och man var mycket mera beroende av förtroendevaldas insatser. Mars 2018 anställdes en organisationssekreterare på 15 timmar/månad. Timanställningen skapade bättre förutsättningar för att sköta de löpande ärenden. Dock var förbundets verksamhet mycket beroende av förtroendevaldas insatser och de var få till antalet. Samtidigt skedde ändringar i deras personliga arbetssituationer och insatserna i förbundets arbete blev lidande. Även organisationssekreterarens egen arbetssituation ändrades vilket ledde till minskade möjligheter att jobba med förbundets ärenden. Denna utveckling ledde till att årsmötet förde en diskussion om en eventuell nedläggning av förbundet. Årsmötet 2019 ansåg dock att förbundet behövs och en fortsättning av förändringsprocessen fortsätter. Årsmötet 2019 tillsatte en styrelse med både nya och gamla styrelsemedlemmar och i september 2019 anställdes en verksamhetsledare på timbasis (10-15 timmar / månad).

 

FÖRBUNDSMÖTEN

Socialförbundets högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet som enligt stadgarna skall hållas före utgången av april månad. Extra förbundsmöte kan hållas på kallelse av styrelsen eller då minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen anhåller om det.

 

STYRELSEN: Sammansättning år 2020:

  • Förbundsordförande Ulrika Krook, Kyrkslätt
  • Pia Furu, Kyrkslätt
  • Yvonne Holming, Korsnäs,
  • Veronika Snellman
  • Jörgen Pind, Raseborg,
  • Muluken Cederborg, Helsingfors 
  • Saija Westerlund-Cook

Du når förbundet på kansli[@]fssf.fi