MEDLEMSKAP

MEDLEMMAR

Medlemmar i Socialförbundet personer som arbetar inom och/eller har förtroendeuppdrag inom den sociala sektorn. 

 

Socialförbundet är i sin tur medlem i:

______________________________________________________________________________________________________

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften för personmedlemmar är 20 euro och för organisationer 100 euro i året. Medlemsavgiften är gratis för studerande.

______________________________________________________________________________________________________

MEDLEMSFÖRMÅNER

Medlemmar får Medlemsbrev, som innehåller aktuellt inom förbundet samt nyheter från den socialpolitiska sektorn i Finland och övriga Norden.

Till medlemsförmånerna hör också tidningen Omslaget (Kårkulla skn). 

Medlemmar beviljas rabatt på kursavgifter (10-20 %) för utbildning som arrangeras i huvudsak i Socialförbundets regi.

 

Juridiskt ombud

______________________________________________________________________________________________________