MEDLEMSKAP

MEDLEMMAR

Socialförbundet har för närvarande ca 100 personmedlemmar och fyra organisationsmedlemmar. Kommuner, samkommuner eller statliga institutioner kan inte vara medlemmar, men kan stöda verksamheten. Under 2000-talet har 18-26 kommuner betalat verksamhetsbidrag 0,03 euro/svenskspråkig invånare eller summa som man själv bestämt.  Bidragen har varierat mellan 800 euro  och 10 euro.

Personmedlemmar är tjänstemän, förtroendevalda och funktionärer inom olika sektorer i social- och hälsovården eller organisationer. Ansökan om medlemskap.

 

Socialförbundet är i sin tur medlem i:

______________________________________________________________________________________________________

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften för personmedlemmar är 20 euro och för organisationer 100 euro i året. Medlemsavgiften är gratis för studerande.

______________________________________________________________________________________________________

MEDLEMSFÖRMÅNER

Medlemmar får Medlemsbrev, som innehåller aktuellt inom förbundet samt nyheter från den socialpolitiska sektorn i Finland och övriga Norden.

Till medlemsförmånerna hör också tidningen Omslaget (Kårkulla skn). 

Medlemmar beviljas rabatt på kursavgifter (10-20 %) för utbildning som arrangeras i huvudsak i Socialförbundets regi.

 

Juridiskt ombud

______________________________________________________________________________________________________