Du kan ansöka om medlemskap i Finlands svenska socialförbund rf. Av formuläret framgår de uppgifter vi önskar för att skapa ett fungerande medlemsregister.

Vilka uppgifter och varför:
Namn, epost samlas in för att vi ska kunna kontakta dig som medlem i vårt förbund. Postadress samlas in att tidksrifter (medlemsförmån) når dig. Din ålder: vi vill inte ha ditt socialskyddssignum, endast din födelsetid! Samt om du är studerande, i arbetslivet eller pensionär (medlemsavgiften är olika för olika kategorier).

TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED I GEMENSKAPEN OCH ARBETA FÖR DEN!

Bli medlem

Om du vill bli medlem kan du fylla i formuläret nedan eller skicka ett e-postmeddelande till kansli@fssf.fi.

Skriv siffran 5 med bokstäver: