Du kan ansöka om medlemskap i Finlands svenska socialförbund rf. 

Vilka uppgifter och varför:
Namn, epost samlas in för att vi ska kunna kontakta dig som medlem i vårt förbund.

Postadress samlas in att tidksrifter (medlemsförmån) når dig. 

Din ålder: OBS - vi vill endast ha ditt födelseår! Samt typ av medlemskap: studerande, i arbetslivet eller pensionär (medlemsavgiften är olika för olika kategorier).

TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED I GEMENSKAPEN OCH ARBETA FÖR EN GOD SOCIAL SEKTOR!

Bli medlem

Om du vill bli medlem kan du fylla i formuläret nedan eller skicka ett e-postmeddelande till kansli@socialforbundet.fi.

Vänligen fyll även i din postadress!

Skriv siffran 3 med bokstäver: